Skip to main content

Mahkamah Tinggi Menolak Permohonan Kerajaan Untuk Menangguhkan Pelaksanaan

By November 15, 2021November 29th, 2022Timeline

Mahkamah Tinggi menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan 9 September 2021 Mahkamah Tinggi dengan kos sebanyak RM5000 kepada plaintif-plaintif.