Skip to main content

Mahkamah Rayuan Membawa Ke Hadapan Tarikh Pendengaran Permohonan Kerajaan

By December 6, 2021November 30th, 2022Timeline

Mahkamah Rayuan tidak membuat keputusan mengenai permohonan penangguhan sementara Kerajaan dan sebaliknya membawa ke hadapan tarikh pendengaran permohonan Kerajaan untuk menangguh pelaksanaan Keputusan 9 September 2021 Mahkamah Tinggi dari 18 Mac 2022 ke 22 Disember 2021.