Skip to main content

Mahkamah Rayuan Menolak Rayuan Kerajaan

By August 20, 2021November 29th, 2022Timeline

Gambar dari Bloomberg

Mahkamah Rayuan menolak rayuan Kerajaan terhadap Keputusan 22 Januari 2021 Mahkamah Tinggi.