Skip to main content

Mahkamah Tinggi Menolak Permohonan Kerajaan

By May 6, 2021November 29th, 2022Timeline

Gambar dari Bloomberg

Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa kes tersebut boleh diteruskan. (‘Keputusan 22 Januari 2021 Mahkamah Tinggi’)